CzechTREK 4

CzechTREK 4
CzechTREK 4 - latest Star Treku movie screening in IMAX

September 25th, 2009

latest Star Trek movie
screening in IMAX

CzechTREK 4 - CzechTREK 4

September 26th, 2009

CzechTREK 4
and exclusive guest John Billingsley

CzechTREK 4 - Star Trek music orchestral concert

September 27th, 2009

Concert
has been postponed.